Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Thực tập sinh tại công ty cho Thuê Tài chính Quốc tế Chailease

 • Ha Noi (Nam Tu Liem District)
 • Student / Internship
 • Freelance
 • Other
 • No Experience
 • 6,000,000 - 7,000,000 VND
 • Sales / Business Development
 • 31/10/2019

Job Benefit

 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

 • Phòng kinh doanh
 • Công việc:

Tìm kiếm khách hàng, gọi ĐT và gặp gỡ để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng doanh nghiệp

Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng

Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng khách hàng doanh nghiệp

Job Requirement

 • Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối, chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương...
 • GPA: 7.0/10 trở lên
 • Tin học văn phòng (Power point, Word, Excel)
 • Khả năng nói và viết tiếng Anh tốt
 • Tính cách: Kỹ năng làm việc nhóm và kết nối với mọi người, có thái độ tích cực, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, tinh thần ham học hỏi.
 • Nơi làm viêc: Hà Nội

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.