Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Service Engineer (Kỹ sư sửa chữa )

  • Ho Chi Minh, Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • Negotiable
  • Maintenance, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
  • Unlimited

Job Description

- Chuẩn bị công cụ, thiết bị cần thiết cho các công trình.

- Tổ chức và phân công nhân lực trên hiện trường để đạt được kết quả tốt và đáp ứng các yêu cầu.

- Tiếp nhận và giải thích thắc mắc kỹ thuật, xử lý sự cố cho khách hàng.

- Làm báo cáo dịch vụ sau khi kết thúc công việc cho Asst. Manager / Service Manager.

- Kiểm tra và làm tóm tắt bảo hành khiếu nại cho Trung tâm dịch vụ.

- Việc khác ( Công việc hỗ trợ ): Hỗ trợ đào tạo và giám sát ( trong trường hợp thiếu hụt nhân lực giám sát).

Job Requirement

- Yêu cầu học vấn: Tốt nghiệp trường Đại học Kỹ thuật, chủ yếu trong điều hòa không khí.

- Tuổi: 22-35.

- Kỹ năng: Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản.

- Máy tính: MS Office.

- Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại HCM từ 3-6 tháng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.