Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Project sales engineer (Nhân viên bán hàng Dự án)

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • Negotiable
  • Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
  • Unlimited

Job Description

- Tìm kiếm khách và các dự án mới.

- Chăm sóc và duy trì khách hàng hiện tại. Thăm hỏi khách hàng theo định kỳ.

- Làm cho khách hàng yên tâm, hài lòng để tiếp tục hợp tác kinh doanh với công ty.

- Nắm vững các kiến thức và luôn luôn cập nhật về các sản phẩm của công ty cũng như các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

- Nắm vững các quy trình bán hàng theo quy định của công ty.

- Tuân theo và chịu trách nhiệm về doanh số cam kết với công ty ( hàng tháng, hàng quý, hàng năm).

- Làm báo giá theo yêu cầu của khách hàng.

- Báo cáo kịp thời theo yêu cầu.

- Giám sát chặt chẽ và thu hồi công nợ của khách hàng đúng thời gian.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học (Chuyên ngành: Nhiệt và kỹ thuật điện lạnh).

- Thành thạo tiếng Anh.

- Bán hàng theo hoạch định, hướng đến kết quả kinh doanh và kỹ năng giao tiếp tốt.

- Làm việc tốt dưới áp lực cao, độc lập.

- Giao tiếp tốt và có kỹ năng trình bày

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.