Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

National account/ Nhân viên quản lý khách hàng toàn quốc

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • Negotiable
  • Sales / Business Development, Consulting, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
  • Unlimited

Job Description

- Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật (Chuyên ngành: nhiệt và kỹ thuật điện lạnh).

- Tiếp cận và phát triển các khách hàng trong toàn quốc và phát triển sản phẩm cho công ty trong các dự án của họ.

- Hỗ trợ bán hàng, xử lý bán hàng trực tiếp để tăng hình ảnh và doanh số bán hàng của công ty tại dự án.

Job Requirement

- Nam, dưới 35 tuổi.

- Trưởng thành trong làm việc theo nhóm, và có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực.

-  Có kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

-  Sử dụng thành thạo cả nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt.

- Thành thạo Autocad và Microsoft Office.

- Có khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao của cấp trên kịp thời và hiệu quả.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.