Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HCM Roue Sales Staff (Nhân viên bán hàng đại lý)

  • Ho Chi Minh, Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • Negotiable
  • Sales / Business Development, Customer Service, Marketing, Consulting
  • Unlimited

Job Description

- Các hoạt động xử lý bán hàng kinh doanh qua mạng.

- Tăng cường mở rộng mạng lưới đại lý, đăth biệt là xử lý kênh A/C & E/D.

- Chăm sóc các đại lý.

- Thu nhập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

** Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn. 

Job Requirement

- Nam / Nữ, tuổi: 22-35.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

- Bán hàng theo hoạch định, hướng đến kết quả kinh doanh và kỹ năng giao tiếp tốt.

- Trẻ và năng động.

- Làm việc tốt dưới áp lực cao và độc lập.

- Giao tiếp tốt và có kỹ năng trình bày.

- Thành thạo máy tính trong Excel, Wor, Powerpoint.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.