Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • 8,000,000 - 9,000,000 VND
 • Education /Training
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng đề cương chi tiết các học phần do Khoa phân công;
- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên cơ hữu bao gồm ra đề thi, làm đáp án các môn học đảm nhận, trông thi, chấm thi…;
- Tham gia thiết kế bài giảng điện tử tải lên hệ thống e-learning của nhà trường, giảng dạy bộ môn tiếng Anh theo đề cương chi tiết học phần và thời khóa biểu
- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành của Khoa phù hợp với mục tiêu đào tạo của Trường trong từng giai đoạn;
- Tham gia nghiên cứu khoa học và đảm bảo định mức giờ nghiên cứu khoa học theo quy định của trường; tham gia biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, tài liệu phục vụ cho học tập của sinh viên;
- Tham gia các hoạt động phong trào do Trường, Khoa và các tổ chức phát động;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trường.
- Thực hiện báo cáo theo định kỳ, tham gia công tác quản lý sinh viên;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Ban giám hiệu.
 theo sự phân công của Trưởng khoa;

 

Job Requirement

Sử dụng thành thạo ứng dụng văn phòng: Word Office  Excel, Powerpoint hoặc Google Docs, Open Office.
– Tư duy logic, tích cực; nhiệt huyết và sáng tạo, khả năng làm việc đội nhóm và tinh thần cầu tiến
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý lớp học
- Có năng lực chuyên môn, kiến thức sư phạm

Tuổi đời từ 25 đến 40, có bằng đại học chính quy, bàng thạc sỹ đúng chuyên ngành

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.