Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Faculty

GIẢNG VIÊN KHOA KHÁCH SẠN- DU LỊCH

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • PhD
 • 3 - 4 Years
 • 20,000,000 - 25,000,000 VND
 • Education /Training
 • Faculty
 • 15/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Đảm nhiệm công tác giảng dạy chuyên môn với số giờ hàng năm theo qui định của nhà trường và Bộ Giáo dục

- Đào tạo, đúng mục tiêu, nội dung chương trình, tiến độ, Đảm bảo chất lượng.

- Soạn bài, chấm bài, lên lớp đầy đủ, đúng giờ, quản lý sinh viên trong quá trình dạy học.

- Đảm nhiệm vai trò cố vấn học tập các lớp ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành Và Quản Trị Khách Sạn chính qui tại trường.

- Tham gia xây dựng, góp phần từng bước hoàn thiện các công tác chuyên môn của ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành Và Quản Trị Khách Sạn theo kế hoạch của khoa.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, có kế hoạch và thực hiện làm đề tài khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn Đảm nhiệm hoặc lĩnh vực khác theo khả năng.

- Tham gia hoạt động các phong trào của khoa, trường nhiệt tình, trách nhiệm.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm các nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công.

- Thực hiện báo cáo theo định kỳ và tham gia các hoạt đông khác khi được phân công.

Job Requirement

Trình độ Tiến sĩ trở lên

Có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 3 năm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.