Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - CƠ Khí

 • Ha Noi
 • Entry Level
 • Permanent
 • Bachelor
 • No Experience
 • 36,000,000 - 40,000,000 VND
 • Mechanical / Auto / Automotive
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

02 nam
23 đến 28 tuổi ( chưa kết hôn )
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật, cơ khí biết tiếng Nhật là một
lợi thế.
Ưu tiên có kinh nghiệm
Có thể làm việc lâu dài ở Nhật
Chăm chỉ, trung thực, nghiêm túc trong công việc.
Có sức khỏe, chịu được áp lực công việc.
Có chí tiến thủ, ham học hỏi
Có thể làm ca, làm đêm
Yêu tiếng nhật, có thể học được tiếng Nhật
Có tiếng Nhật là một lợi thế
Ưu tiên những người đã từng làm trong công ty Nhật ở Việt Nam
Ưu tiên thực tập sinh về nước có đủ điều kiện quay lại Nhật theo diện
KTV

Job Requirement

02 nam
23 đến 28 tuổi ( chưa kết hôn )
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật, cơ khí biết tiếng Nhật là một
lợi thế.
Ưu tiên có kinh nghiệm
Có thể làm việc lâu dài ở Nhật
Chăm chỉ, trung thực, nghiêm túc trong công việc.
Có sức khỏe, chịu được áp lực công việc.
Có chí tiến thủ, ham học hỏi
Có thể làm ca, làm đêm
Yêu tiếng nhật, có thể học được tiếng Nhật
Có tiếng Nhật là một lợi thế
Ưu tiên những người đã từng làm trong công ty Nhật ở Việt Nam
Ưu tiên thực tập sinh về nước có đủ điều kiện quay lại Nhật theo diện
KTV

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.