Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Faculty

Cố vấn học tập-Khoa Du lịch

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • 9,000,000 - 10,000,000 VND
 • Education /Training, Administrative / Clerical
 • Faculty
 • 31/01/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Cố vấn học tập và quản lý sinh viên các lớp.
- Tổ chức họp lớp, triển khai nội quy, quy chế và kế hoạch học tập cho sinh viên.
- Thông báo và quản lý thời khóa biểu, kế hoạch học tập, thi và các hoạt động khác tới sinh viên.
- Theo dõi tình hình thực hiện nền nếp học tập, TKB và kế hoạch học tập của SV.
- Tham mưu cho Trưởng khoa trong việc lập kế hoạch và tổ chức các phòng trào, hoạt động tập thể dành cho sinh viên.
- Trực tiếp liên hệ với các phòng chức năng để xử lý học vụ cho sinh viên.
- Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến sinh viên: danh sách SV và biến động; hồ sơ sinh viên; bảng điểm và các quyết định liên quan.

Job Requirement

- Kỹ năng CNTT tốt.
- Tư duy logic, tích cực, nhiệt huyết và sáng tạo, khả năng làm việc đội nhóm và tinh thần cầu tiến.                 
 - Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động tập thể, phong trào: thể thao, văn nghệ, CLB sinh viên.

-Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ.
- Ưu tiên:Chuyên ngành Quản trị dịch vu Du lịch và Lữ hành/  Quản trị Khách sạn

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.