Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chiller System Sales Support Engineer (Kỹ sư hỗ trợ bán hàng hệ thống làm mát)

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • Negotiable
  • Sales / Business Development, Consulting, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
  • Unlimited

Job Description

- Hỗ trợ cho các kỹ sư bán để lựa chọn sản phẩm và tất cả các hồ sơ mời thầu.

- Theo dõi trên dự án theo hướng dẫn của kỹ sư bán hàng.

- Tới thăm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng cũng với kỹ sư bán hàng.

- Xử lý tất cả giấy làm việc liên quan cho bộ phận.

- Sẽ được đào tạo cho sản phẩm của công ty và phầm mềm lựa chọn trước khi bắt đầu làm việc.

Job Requirement

- Kỹ sư HVAC (Kỹ sư nhiệt và lạnh).

- Thành thạo tiếng Anh.

- Có kiến thức về hệ thống máy lạnh là một lợi thế.

- Thực sự muốn làm công việc bán hàng dự án.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.