Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Ap Service Engineer (Kỹ sư sửa chữa AP)

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • Negotiable
  • Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
  • Unlimited

Job Description

- Làm việc tại hiện trường và bên ngoài để bảo trì, sửa chữa và công việc liên quan như phân phối.

- Ghi dữ liệu và lập báo cáo.

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

- Chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Job Requirement

- Nam, chiều cam trên 1,65 mét.

- Dưới 28 tuổi.

- Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật, chuyên ngành: Nhiệt lạnh.

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc với Chiller.

- Khả năng đọc tài liệu, báo các bằng tieensh Anh.

- Thành thạo Word, Excel, vv

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.